Adatvédelem és Sütik kezelése

Adatvédelem és Sütik kezelése

Kverneland Group, beleértve a Kverneland és Vicon márkákat is, a Kubota Holding Europe B.V leányvállalata

A KUBOTA VÁLLALATRÓL ÉS ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS POLITIKÁNKRÓL

A Kubota Holdings Europe B.V., valamint leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen: Kubota) komolyan veszik az Ön adatvédelmét. A Kubota vállalat tisztában van azzal, hogy az átláthatóság és a tisztelet a régóta fennálló kapcsolatok alappillérei, ezért megtesz minden ésszerű erőfeszítést az Ön által nyújtott információk védelme érdekében.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat meghatározza az általunk gyűjtött személyes információk típusát, az információ felhasználási módját, kivel osztjuk meg az információt, valamint azokat a döntéseket, amelyeket Ön hozhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel az információt. A Nyilatkozat azokat az intézkedéseket is tartalmazza, amelyek az információ biztonságának védelmét szolgálják, valamint, hogy hogyan léphet velünk kapcsolatba az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban.

Adatvédelmi gyakorlataink eltérőek lehetnek azokban az országokban, ahol tevékenységünket folytatjuk, annak érdekében, hogy megfeleljenek a helyi gyakorlatoknak és jogi követelményeknek.

1. MI A SZEMÉLYES ADAT?

A személyes adat fogalmát az általános adatvédelmi rendelet alábbi meghatározása szerint alkalmazzuk:

„azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely személyes információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.

2. KI FELELŐS AZ ÖN ADATAIÉRT?

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Kubota részére átadott vagy a Kubota által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban szereplő „Kubota”, „mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezések a Kubota Holdings Europe B.V. vállalatra, valamint leányvállalataira és kapcsolt vállalkozásaira vonatkoznak.

Valamennyi Kubota gazdasági egység, amely felügyeli személyes adatainak gyűjtési módjait, valamint azokat a célokat, amelyekre személyes adatait felhasználják, vonatkozó „adatkezelőnek” tekintendő az alkalmazandó helyi törvények és az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásában.

A Kubota Adatvédelmi Központon keresztül kérheti a kapcsolatot a Kubota szervezetekkel, amelyek felelősek személyes adatainak gyűjtéséért és felhasználásáért a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírt célokra. A Hogyan lépjen kapcsolatba velünk szakaszban megtalálja az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, vagy használhatja web-űrlapunkat (továbbfejlesztett).  

Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében weboldalaink tartalmazhatnak hivatkozásokat egyéb weboldalakra is. Ezek az oldalak a Kubota vállalattól függetlenül működhetnek. A hivatkozott weboldalak saját adatvédelmi nyilatkozattal vagy politikával rendelkezhetnek, melynek elolvasását erősen ajánljuk, ha ellátogat valamely hivatkozott weboldalra. Amennyiben az Ön által felkeresett weboldal nem a Kubota vállalat tulajdona, vagy azt nem a Kubota vállalat kezeli, nem vállalunk felelősséget a weboldal tartalmáért (beleértve az oldalon használt cookie-kat is), a weboldal bármely felhasználásáért, illetve a hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlataiért.

3. HOGYAN GYŰJTJÜK ÉS HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT?

A Kubota és leányvállalatai illetve keresedelmi képviseletei személyes információkat és gépadatokat gyűjtenek. Néhány személyes adatot közvetlenül Öntől gyűjtünk be, például amikor használja weboldalunkat, igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy kapcsolatba lép velünk, illetve üzleti partnereinktől és kapcsolt vállalkozásainktól (mint például kereskedők, forgalmazók, amelyekkel üzleti kapcsolatban állunk, vagy olyan gazdasági egységek, amelyekkel piackutatási célokból szerződést kötöttünk).

Az Önnel kapcsolatban gyűjtött adatok kategóriái.

 • kapcsolattartási és fizikai elhelyezkedés adatai (név, levelezési cím, e-mail cím, valamint telefonszám, faxszám, ügyfél-azonosító)
 • kapcsolatra vonatkozó információk (érdeklődéseivel, vásárlásaival, valamint regionális elhelyezkedésével, demográfiai információkkal és kereskedői tranzakcióikkal kapcsolatos információk)
 • gépadatok és használati információk (gépekkel kapcsolatos adatok, amelyeket a gépen / terminálon generáltak vagy gyűjtöttek vagy tároltak, mint például a gép állapota és a gép működési adatai, amelyek tartalmazzák az üzemórákat, az üzemanyag-fogyasztást és a berendezés diagnosztikai adatait. Abban az esetben, ha a Telematikai termékeket és / vagy szolgáltatásokat is használnak a GPS információkat is gyűjtjük.
 • Tranzakciós információk (azokban az esetekben, amikor kapcsolatba lép velünk, kereskedőinkkel vagy üzleti partnereinkkel a vásárlások és az ügyfélszámlák esetében)
 • pénzügyi adatok és vonatkozó információk (családi és utónév, születési idő, társadalombiztosítási szám/ hivatalos személyi azonosító/kód, e-mail cím, otthoni telefonszámok és mobiltelefon-számok, valamint bizonyos, foglalkoztatásra, bevételre és hitelekre vonatkozó információk és információk a gépek, berendezések finanszírozásáról és a lízing tevékenységekről))
 • Online gyűjtött információk. Azokban az esetekben, amikor kapcsolatba lép velünk, mi a személyes adatok gyűjtése automatizált módon történik, például cookie-k segítségével. Az alábbi információkat gyűjtjük ezzel a módszerrel: IP-cím, böngésző típusa, operációs rendszer, URL-címek, valamint a megtett intézkedésekkel vagy digitális eszközeinkkel való interakcióval kapcsolatos információk. Weboldalaink a Google által biztosított Google Analytics webanalitikai szolgáltatást (a továbbiakban: „Google Analytics”) használják, és biztosítják személyes adatai névtelenségét az adatelemzés elvégzésekor.

Hogyan használjuk fel az összegyűjtött adatokat?

Az Ön által rendelkezésre bocsátott információkat az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének megfelelően dolgozzuk fel (gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel). Törekszünk arra, hogy az információi pontosak és naprakészek legyenek, valamint nem tároljuk azokat a szükségesnél hosszabb ideig. Biztosítjuk arról, hogy az információkat, például a jövedelemadóhoz és a könyvvizsgálathoz szükséges információkat, a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük meg.

Az adatgyűjtés és adatfeldolgozás célja
A Kubota vállalat arra használja fel személyes adatait, hogy biztosítsa az Ön által rendelt árukra és szolgáltatásokra optimalizált szolgáltatások és megoldások biztosítását, vagy az alábbiakban felsorolt egyéb termékekről vagy szolgáltatásokról tájékoztassa Önt.

 • Az Ön kérésének teljesítése. Amikor honlapunkon vagy rendezvényeinken Ön a kérésekkel, szolgáltatásokkal vagy felmérésekkel kapcsolatos funkciókat használja, a megadott információkat az Önnel kapcsolatos, egyéb információkkal együtt felhasználhatjuk annak érdekében, hogy releváns termék- és szolgáltatásajánlatokat biztosítsunk Önnek, ezáltal hatékonyabban reagálva egy adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos kérésére vagy panaszára. Ha a Kereskedőkereső vagy Saját Kubota létrehozása funkciót választja, az Ön adatait továbbíthatjuk kereskedőinknek, hogy teljesítsék kéréseit. Kérjük, ellenőrizze, hogy a kereskedőkereső, vagy ahhoz hasonló funkció elérhető-e. Személyes adatai e célból történő feldolgozásának jogalapja „Jogos érdek”.
 • Marketing és promóciók. A Kubota vállalat felhasználhatja az Ön által, a tranzakciók során és a weboldalunkon keresztül nyújtott információkat arra, hogy új termékeket és szolgáltatásokat ajánljon vagy értékesítsen Önnek. A marketingcélú megkereséseket illetően további hozzájárulás céljából is kapcsolatba lépünk Önnel. Bármikor lehetősége van leiratkozni. Ebben a szakaszban további információkat talál a jogairól. Személyes adatai e-marketing céljából történő feldolgozásának jogalapja „Hozzájárulás”.
 • Ügyfélszolgálat és támogatás. Információkat gyűjtünk Önről, és ezeket felhasználjuk annak érdekében, hogy segítsük az ügyfélszolgálatot és a támogató tevékenységeket, illetve a kapcsolódó tranzakciókat. Beleértve, de nem kizárólag a frissítést és biztonságosságot, a garanciaszolgáltatással, finanszírozással vagy beszerzéssel, termékszállítással, valamint karbantartással kapcsolatos támogatást. Személyes adatai ügyfélszolgálati célból történő feldolgozásának jogalapja „Jogos érdek”.
 • Álláspályázat. Felhasználhatjuk az Ön által, online vagy levelezés útján, valamely e célra kifejlesztett Kubota weboldalon vagy portálon megadott információkat, hogy meghatározzuk alkalmasságát a megüresedett pozícióra, amelyre jelentkezett a meghirdetett alkalmassági feltételeknek és bármely kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, amelyet az ilyen weboldal vagy portál használatakor bocsátottunk rendelkezésére. Személyes adatai álláspályázati célból történő feldolgozásának jogalapja „Jogos érdek”. Ebben a szakaszban különleges kategóriájú adatokat nem dolgozunk fel.
 • Teljesítményjavítások. Személyes és gépadatokat is vállalkozásunk működtetésére használunk, amely magában foglalja teljesítményünk elemzését, jogi kötelezettségeink teljesítését, munkaerő fejlesztését és kutatást. 

4. A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSÁNAK OKAI

A Kubota vállalat az alábbi felekkel oszthatja meg az Ön Személyes adatait és Gépadatait:

 • Kereskedők, forgalmazók, üzleti partnerek a termékeink és szolgáltatásaink egy részét biztosítják, valamint szolgáltatók, akik a Kubota termékek értékesítéséhez, a belső vállalati folyamatokhoz vagy az Ön számláinak vagy tranzakcióinak kezeléséhez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Marketingpartnerek, akik közvetlenül népszerűsítik a termékeket az Ön számára, amennyiben ehhez hozzájárult. 
 • Könyvvizsgálók, szabályozók és egyéb szervezetek, ha a jogi követelmények alapján szükségesek jogaink vagy tulajdonunk védelme. Nyilvánosságra hozhatjuk az Ön adatait a bírósági végzések és a jogi vagy szabályozási követelmények betartása érdekében; a sérülések, halál, veszteségek, csalások vagy visszaélések megelőzése érdekében; Kubota jogainak védelme vagy Kubota jogi érdekvédelem érdekében; és ahol szükséges, az eszközök eladásával vagy átruházásával kapcsolatban.
 • Bármely harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön adatait, köteles adatai védelméről gondoskodni, valamint kizárólag a vállalatunk nevében, az Önnek nyújtott szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel azokat. Amikor már nincs szükségük az adataira a szolgáltatás teljesítéséhez, eljárásainknak megfelelően semmisítik meg azokat. Ha bizalmas személyes adatait szeretnénk harmadik fél rendelkezésére bocsátani, ezt kizárólag az Ön hozzájárulásával tesszük meg, kivéve, ha jogi előírások és/vagy egyéb jogalap miatt kötelesek vagyunk ezt megtenni.

5. SZEMÉLYES ADATAINAK MEGŐRZÉSE

A Kubota vállalat csak a feldolgozáshoz szükséges és azzal arányos ideig tárolja a Felhasználók személyes adatait. Kérjük, ne feledje, hogy hamarosan frissítjük jelen nyilatkozatot, ezáltal még pontosabb információkat biztosítunk Önnek a fent említett célokból történő megőrzés időtartamáról.

6. AZ ÖN JOGAI ÉS DÖNTÉSEI

Ön rendelkezik bizonyos jogokkal az Önről tárolt személyes adatokra vonatkozóan. Választási lehetőséget adunk Önnek azzal kapcsolatban, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről, hogyan használjuk fel ezeket az információkat, és hogyan kommunikálunk Önnel. Az alkalmazandó jogszabályok értelmében joga van az alábbiakhoz:

 • hozzáférés a Kubota vállalat által feldolgozott személyes adataihoz. Azaz megerősítést kaphat arra vonatkozóan, hogy személyes információkat tárolunk Önről, igényelhet hozzáférést az Önről tárolt személyes adatokhoz, valamint ezekről információt kaphat, illetve az Önről tárolt személyes adatokról másolatot kaphat;
 • kérheti a személyes adatok javítását, frissítését és törlését;
 • jogos indokkal kifogásolhatja személyes adatai feldolgozását;
 • kifogásolhatja, hogy személyes adatait kutatási célokra használják, beleértve a kereskedelmi célokat (marketing) is;
 • bármikor visszavonhatja a weboldalon vagy bármely más módon adott hozzájárulási nyilatkozatát (ha van ilyen) jövőbeni hatállyal, valamint bármikor hozzáférhet a hozzájárulási nyilatkozat szövegéhez.

Weboldalunkra történő látogatásakor megszüntetheti bizonyos, az Önnel kapcsolatban automatizált módon gyűjtött információk gyűjtését és felhasználását. A böngészője tájékoztathatja arról, hogy hogyan kaphat információt, és hogyan utasíthatja el bizonyos típusú cookie-k küldését. Az alábbiakban tájékozódhat a cookie-ról és az elutasítási lehetőségekről.

KUBOTA IRÁNYELVEK A SÜTIK KEZELÉSÉRE

(1) A Kubota vállalat használhat  „cookie-kat”, amikor ellátogat a Weboldalainkra, főként annak érdekében, hogy ne kelljen minden alkalommal megadnia az információkat. Néhány weboldalainkon használt cookie elengedhetetlenül szükséges a kért szolgáltatás nyújtásához. Ezek a cookie-k rendszerint törlődnek, miután az adott munkamenet véget ért. Egyéb cookie-kat, például a webanalitikával kapcsolatosakat, hosszabb ideig tároljunk, és kizárólag oda helyezzük azokat, ahová előzetesen jóváhagyta. A lenti (3) pontnál talál egy áttekintést a cookie-król, céljukról és élettartamukról.

(2) Regisztrációja, a Weboldalainkra történő látogatása vagy egyéb szolgáltatások során megadott személyes adatok mértékéig, beleértve az e-mail címét, az Ön döntésétől függően Kubota társíthatja eszközének böngészési információit – amelyeket a Kubota által biztosított cookie-k dolgoznak fel – a személyes adataihoz annak érdekében, hogy például elektronikus felméréseket küldjön Önnek, vagy megjelenítsen az eszközén kifejezetten Önnek szánt, személyre szabott hirdetéseket, amelyek felkelthetik személyes érdeklődését, olyan hirdetési felületeken, amelyek tartalmazzák a Kubota által kiadott cookie-kat.

(3) Weboldalaink használatakor és a cookie-k engedélyezésekor, valamint az előzetes hozzájárulása alapján szükséges mértékben, az alábbi cookie-kat használjuk:

Cookie-k

Leírás

_utma

A Megosztás és Tetszik opciók hozzáadása a Közösségi médiához, mint például Facebook és Twitter. Biztosítja, hogy a felhasználók látják a frissített számot, ha megosztanak egy oldalt, és visszatérnek az oldalra, mielőtt a megosztásokat számoló gyorsítótár frissül.

_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

A Google Analytics a Google ingyenes webanalitikai eszköze, amely főként a weboldal-tulajdonosoknak segít megérteni, hogy a látogatóik hogyan látogatják az oldalukat. Cookie-kat is beállít a látogatott oldal tartományán. A cookie-k segítségével névtelenül gyűjt információkat és jelentést tesz a weboldal tendenciáiról az egyes látogatók azonosítása nélkül.

_cuvid

Ezt a típusú cookie kifejezetten egy adott böngészőre jön létre, amikor a böngészőből első alkalommal látogatnak el az oldalra. Ha a böngésző operátora törli a cookie-t, és a böngészővel ismételten ellátogatnak az oldalra, egy új __cuid cookie jön létre egy másik látogatói egyedi azonosítóval. Ezzel a cookie-val azonosíthatók az oldalra látogató egyedi látogatók, és az oldal minden megtekintésekor frissül. Ez a cookie továbbá rendelkezik egy egyedi azonosítóval, amelyet az alkalmazás további biztonsági intézkedésként használ a cookie érvényességének és elérhetőségének biztosítására.

_cusid

Ez a cookie biztosítja felhasználói munkamenet létrehozását és folytatását az oldalon. Amikor a felhasználó megtekint egy oldalt a weboldalon, a parancsfájlkód megkísérli a cookie frissítését. Ha a cookie nem található, új cookie-t hoz létre, valamint új munkamenet jön létre. Minden alkalommal, amikor egy felhasználó megtekint egy újabb oldalt a weboldalon, a cookie 30 percre frissül, így egyetlen munkamenetet folytat, amíg a felhasználói tevékenység 30 perces időintervallumon belül folytatódik. Ez a cookie lejár, amikor a felhasználó 30 percet meghaladó időtartamig időzik a weboldal egy oldalán.

_cuvon

Az utolsó időpontot jelzi, amikor a látogató megtekintette az oldalt.

(4) Ha szeretné szabályozni a cookie-k használatát, megváltoztathatja a számítógépe és a böngészője beállításait.

A legtöbb webböngésző lehetővé teszi a legtöbb cookie szabályozását a böngésző beállításain keresztül. A cookie-kal kapcsolatos további információkért, beleértve azt is, hogy hogyan lehet megtekinteni a beállított cookie-kat, látogasson el a www.aboutcookies.org vagy a www.allaboutcookies.org oldalakra.

Nézzen utána a cookie-k kezelésének a népszerű böngészőkben:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

A böngészőkkel kapcsolatos információkért látogasson el a böngésző fejlesztőjének weboldalára.

Ahogyan a fentiekben is említettük, weboldalaink a Google Analytics eszközt használják; további információkért és a lemondási lehetőségekért tekintse meg az alábbiakat.

A GOOGLE ANALYTICS HASZNÁLATA

(1) Ez a Weboldal a Google Analytics (a továbbiakban: „Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatást használja, amelyet a Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”) biztosít.   A Google Analytics cookie-kat használ, hogy segítsen a Kubota vállalatnak elemezni, Ön hogyan használja a Weboldalt, beleértve a Weboldal látogatóinak számát, a weboldalakat, amelyekről jöttek, valamint az oldalakat, amelyeket meglátogatnak. Ezeket az információkat a Weboldal kínálatának és szolgáltatásainak fejlesztésére használjuk. A cookie-k által létrehozott információkat, amelyek az Ön Weboldalhasználatával kapcsolatosak a Google rendszerint az Amerikai Egyesült Államokban található szerverekre küldi, és azokon tárolja. Mivel a Weboldalon bevezettük az IP-névtelenséggel kapcsolatos funkciót, amelyet a Google biztosít, az Ön IP-címét a Google lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Szerződést aláíró államokban, mielőtt azt az Egyesült Államokba küldi. Az Ön IP-címét csak kivételes esetekben küldik az Egyesült Államokban található Google szerverre, és rövidítik ott.

(2) A Google megbízott adatfeldolgozóként használja ezeket az adatokat, hogy segítsen a Kubota vállalatnak kiértékelni a Weboldal használatát, jelentéseket készít a Weboldalon történő tevékenységről, valamint egyéb, a Weboldal használatával kapcsolatos statisztikai és elemzési szolgáltatásokat nyújt. A Google Analytics keretében, a böngészője által továbbított IP-címet nem társítjuk a Google által tárolt egyéb adatokhoz.

(3) Megakadályozhatja a cookie által létrehozott, a Weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét) gyűjtését, és elutasíthatja, hogy a Google Analytics nyomon kövesse valamennyi weboldalon keresztül, ha letölti és telepíti az alábbi oldalon elérhető böngészői beépülő modult: htttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) A böngészői beépülő modul telepítése helyett, vagy ha mobileszköz böngészőjével használja a Weboldalt, azáltal is elutasíthatja, hogy a Google Analytics nyomon kövesse, ha az alábbi elutasítási linkre kattint: A Google Analytics által történő nyomon követés elutasítása. Ebben az esetben egy elutasítási cookie jelenik meg a böngészőben, amely megakadályozza, hogy a Google Analytics továbbra is nyomon kövesse, amint a Weboldalt használja. Kérjük, ne feledje, hogy ismét be kell állítania az elutasítást, ha törli az eszközén tárolt valamennyi cookie-t.

(5) Minden olyan eszközön be kell állítania az elutasítást, amellyel látogatja a Weboldalt. A Google vállalatnál alkalmazott adatvédelem áttekintéséhez kattintson az alábbi linkre: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Bármikor értesíthet minket arról, hogy ne küldjünk Önnek marketinggel kapcsolatos közleményeket azáltal, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a „Hogyan lépjen velünk kapcsolatba?” pontban leírt módokon vagy a tőlünk kapott, marketinggel kapcsolatos e-mailekben található leiratkozás linkre kattintva. Elutasítási opciók.

Ha más személlyel kapcsolatos információt vagy anyagot bocsát rendelkezésünkre, győződjön meg arról, hogy az információ megosztása, valamint az általunk, bizonyos időközönként leírt módokon történő további felhasználása megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak; például megfelelően tájékoztatnia kell az érintett személyt a személyes adatainak feldolgozásáról és meg kell szereznie hozzájárulását oly módon, ahogyan azt az alkalmazandó jogszabályok előírhatják.

A Kubota vállalat szándékosan nem gyűjt személyi azonosítást lehetővé tévő adatokat 13 év alatti gyermekekről, illetve nem értékesít számukra termékeket. Ha egy 13 év alatti gyermek személyes adatot bocsátott a Kubota vállalat rendelkezésére a Weboldalunkon keresztül, a szülő vagy gyám kérheti, hogy a Kubota vállalat törölje az információt a nyilvántartásból. A kérés beérkezését követően minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy törüljük a gyermek adatait a nyilvántartásból.

Ha amiatt aggódik, hogy megsértettük jogait, panaszt tehet a Hogyan léphet velünk kapcsolatba? bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Adatvédelmi tisztviselőnk kezeli panaszát, és további információkkal látja el Önt erre vonatkozóan.

Amennyiben úgy gondolja, hogy kérését nem megfelelően kezeltük, jogosult panaszt tenni az Információügyi Biztos Hivatalában (ICO). Az Információügyi Biztos Hivatalának kapcsolattartási adatairól, kérjük, tájékozódjon a hivatal honlapján.

7. NEMZETKÖZI ADATÁTVITEL

Továbbíthatjuk az Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes információkat  az adatgyűjtés eredeti helyétől eltérő országokban lévő feleknek. Az ezekben az országokban alkalmazott adatvédelmi törvények eltérhetnek azon országétól, amelyben Ön eredetileg rendelkezésre bocsátotta az információt. Amikor más országokba továbbítjuk az Önnel kapcsolatos információkat, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaknak, vagy az adatgyűjtés során Önnel közölteknek megfelelően biztosítjuk az információk védelmét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Kubota vállalat részletes átvilágítási eljárást folytat az adatfeldolgozók kiválasztása előtt, akikkel megosztjuk személyes adatait. A Kubota vállalat megfelelő szerződéssel biztosítja személyes adatai védelmét.

8. HOGYAN TÁROLJUK ÉS VÉDJÜK A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT?

A Kubota számára fontos az Ön személyes adatainak biztonsága. Elkötelezettek vagyunk a gyűjtött információk védelme iránt. Adminisztratív, műszaki és fizikai védelmet biztosítunk, amely célja az Ön által rendelkezésre bocsátott vagy az általunk gyűjtött személyes információk véletlen, törvénytelen vagy jogtalan megsemmisülés, elvesztés, módosítás, hozzáférés, közzététel vagy használat elleni védelme. Ezen védelmi intézkedések célja a rendelkezésünkre bocsátott információk bizalmas jellegének, sértetlenségének és elérhetőségének védelme. Rendszeresen felmérjük az Ön adataira vonatkozó kockázatokat, és ennek megfelelően frissítjük politikáinkat, eljárásainkat és technológiáinkat.

A Kubota kizárólag az adatgyűjtés céljának eléréséig szükséges ideig tárolja a személyes adatokat, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok erről eltérően rendelkeznek vagy felhatalmazást adnak. Ha törvény úgy rendelkezik, vagy ha a személyes információk már nem szükségesek abból a célból, amiért azokat gyűjtöttük, intézkedéseket teszünk a személyes információk megsemmisítésére vagy azonosításra tartósan alkalmatlanná tételére.

Nem garantálható, hogy az interneten keresztüli vagy egyéb módon történő adatátvitel 100 százalékban biztonságos. Ennek megfelelően, az Ön információinak védelme érdekében tett erőfeszítéseink ellenére a Kubota nem tudja biztosítani vagy garantálni az Ön által számunkra online továbbított információk biztonságát. Ön a saját kockázatára továbbítja az információkat.

9. ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNK FRISSÍTÉSE

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendszeresen frissített annak érdekében, hogy megfeleljen a személyes információkkal kapcsolatos gyakorlatainkban bevezetett változtatásoknak, anélkül, hogy erről Önt előzetesen értesítenénk. Jól látható hirdetményt helyezünk el a kapcsolódó weboldalakon, hogy tájékoztassuk Önt az Adatvédelmi Nyilatkozatban bekövetkezett jelentős változásokról, valamint a Nyilatkozat alján feltüntetjük az utolsó frissítés dátumát. Adatvédelmi Nyilatkozatunk frissítésekor bizonyos esetekben kérhetjük hozzájárulását.

10. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal, a Kubota vállalat adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban, vagy szeretné jogait gyakorolni vagy a rendelkezésünkre bocsátott adatait, illetve preferenciáit frissíteni, kérjük  kattintson ide.

Az alábbi kapcsolattartási adatok felhasználásával e-mailben vagy postai úton kapcsolatba léphet velünk:

Data Protection Officer (Adatvédelmi tisztviselő)
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
kuk_g.privacy@kubota.com

2019. November

Keresse meg helyi képviseletünket

Kereskedő keresés