Miért szántsunk Kvernelanddal? CO2 lefelé, humusz felfelé

A talajnak döntő jelentősége van az éghajlat védelmében. Egyes talajok érintetlenek maradnak, míg másokat a mezőgazdaságnak szentelnek. A CO2-kibocsátás szerint a talaj megkötheti a szenet, és ezáltal szén-elnyelőként szolgálhat. Ha ezt megérintjük, hogy üvegházhatású gázokat bocsátanak ki, például CO2-t vagy nitrogént, akkor kulcsfontosságú a legkörnyezetbarátabb módon történő termesztés.

Miért szántsunk Kvernelanddal? CO2 lefelé, humusz felfelé

A szántás környezetbarát

A „Catch-C Project” 291 hosszú távú kísérletet gyűjtött össze Európa-szerte. Arra a következtetésre jutottak, hogy a szántás környezetbarátabb, mint a forgatás nélküli talajművelés és a közvetlen vetés. A szántás biztosítja a hozamot, miközben korlátozza a CO2- és nitrogéngáz-kibocsátást a két másik növénytermesztési rendszerhez képest.

Catch-C: A mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatok és gazdálkodási típusok kompatibilitása az EU-ban, az éghajlatváltozás mérséklésének és a talaj egészségének javítása érdekében

 

 

Humusz és humusz
Humusz (szerves anyag) 60%-ban szénből áll. A humusz a termékenység kulcstényezője, de fontos a talajrétegekben elfoglalt helye. Ha a felső rétegen található, a humusz nem stabil, és sok üvegházhatást okozó anyagot bocsát ki, például CO2-t és nitrogént. Ezzel szemben szántással letemetve a humusz a teljes talajszelvényben szétterül. Ezután stabil, és állandó humusznak nevezik. Ekkor már a CO2-t megköti. A humusz a talajszelvény átlagosan 5%-át teheti ki. Nyilvánvalóan minél sekélyebb a szántás, annál magasabb a humusztartalom a talajszelvényben. A gazdag humuszos talaj másik előnye a sötét szín, amely tavasszal gyorsabban felmelegszik. Ez elősegíti a növény növekedését.

Szántás és a humusz
A talaj humusztartalmának százalékos aránya a következők összetett kölcsönhatásából adódik:

- a talajba kerülő szerves anyagok mennyisége és összetétele
- a talajban lévő szerves anyagok megőrzése, lebontása és stabilizálása

Az állandó humusz különösen fontos a klímavédelem szempontjából. Vigyázni kell rá. Ha a talaj szerves szénkészlete csökken, CO2 szabadul fel. És fordítva, ha a kínálat növekszik, a CO2 megkötődik a talajban.

A szántással a szerves anyagok jól beépülnek a teljes munkahorizontba. A szántás biztosítja az optimalizált nedvesség- és levegőtartalmat is a folyamat során, lehetővé téve a szerves anyagok lebontását. Eltemetik, és így korlátozzák a CO2 és a nitrogén kibocsátását.

A humuszképződést elősegítő másik tényező a különböző növények szántása vetésforgó megszervezésével. Javasolt a takarónövény bevezetése is, lehetőleg többfajú keverékkel.

A gyomok teljes eltemetésének, a talaj mélyén belül, két előnye van: hatékony gyomirtó és betegség elleni védekezés, valamint csökkenti a vegyszerhasználat szükségességét. Hozzájárul az európai zöld megállapodásnak való megfeleléshez, amelynek célja a vegyi anyagok 50%-os csökkentése a mezőgazdaságban.

Szántás és egészséges talajok

A Kieli Egyetem nyomon követte a mikotocin termelését a talajban a kukorica termesztési rendszerei során. Arra a következtetésre jutottak, hogy a szántás messze csökkenti a gombás betegségek kockázatát más növénytermesztési létesítményekhez képest, ezért vetésforgót kell végezni.

Forrás: kukorica-monitoring, Kieli Egyetem, 2012 (adaptált)

* Deoxinivalenol = különböző gombák metabolitja (Fusarium culmorum, Fusarium gramineum stb.)

Miért szántsunk Kvernelanddal?

Agronómiai szempontból a Kverneland ekefejeknek széles választéka áll rendelkezésre. Ezek világszerte is híresek kiváló teljesítményükről. Tehát tökéletes szántás várható, amely tiszta magágyat kínál. A gyomok és a szármaradványok eltemetődnek, és szintén hozzájárulnak a humuszhoz. Mivel a humusz a talaj felső részén található, javasolható a sekély szántás. Bármely Kverneland ekefej lehetővé teszi a hatékony sekély szántást. Ez magasabb humusztartalmat biztosít a talaj felső rétegeiben. A vízelvezetést és a vízkapillárist befolyásoló eketalpképződés elkerülése érdekében javasoljuk a szántási mélység megváltoztatását. Egy másik lehetőség az Eco-share használata 10 cm-rel a munkamélység alatt. Ez eltávolítja az eketalpat. Hasonlóképpen, a szántás mélysége 10 cm-rel csökkenthető, hogy még sekélyebben szántsunk. A Kverneland ekék könnyebbek, mint a versenytársaiké. Így kisebb, könnyebb traktorok is használhatók, ami korlátozza a lehetséges talajtömörödést. Taneli Hyttinen Finnországból osztja meg tapasztalatait: „A közelmúltban néhány éve próbáltam eke nélkül megmunkálni a földemet. Ez egy általános tendenciának volt köszönhető a költségmegtakarítás érdekében. De be kell vallanom, hogy az eredmény az ellenkezőjére vált: kevesebb terméssel kellett szembenéznem, és a nehezen irtható gyomok növekedésével párhuzamosan. Ráadásul a vízelvezetés sem volt olyan jó a sekély szántáshoz képest, amíg kompakt tárcsás boronát használtam a talaj előkészítésére. Meggyőződésem, hogy a szántás biztosítja a hozamot. Nem feltétlenül kell minden évben elvégezni – de vetésforgót már biztosan nem csinálok nélküle.”